โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์


ข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ในอดีตคือโรงพยาบาลสนามจันทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดให้ประชาชนชาวนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงมายาวนานกว่า 20 ปี และมีการพัฒนาโรงพยาบาลต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่เรื่องคุณภาพบริการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพของแพทย์เฉพาะทางที่จำเป็นครบทุกสาขา โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันตก ในปี 2557 ได้โอนกิจการให้แก่บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาพัฒนาคุณภาพบริการทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านภูมิภาคตะวันตกให้การบริการรักษาโรคครอบคลุมทุกๆมิติ มาตรฐานใกล้เคียงกับ โรงพยาบาลกรุงเทพสาขาใหญ่ อีกไม่นานคนในภูมิภาคตะวันตก คงไม่ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่กรุงเทพมหานครอีกแล้ว

ปรัชญา
“บริการดุจญาติมิตร เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย เราจึงใส่ใจคุณภาพ
การรักษาอย่างดีที่สุด เพราะเรื่องสุขภาพ…เราเชี่ยวชาญ”

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิในภูมิภาคตะวันตกที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานสูงระดับประเทศ เพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจของผู้รับบริการ

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร