นพ. จักร์พงค์ ศักดิ์เสรีชัย
นพ. จักร์พงค์ ศักดิ์เสรีชัย
ความชำนาญ:
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ

อาทิตย์ 08.00-17.00 .

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด