นพ. ทวีเกียรติ ตั้งเผ่าศักดิ์
นพ. ทวีเกียรติ ตั้งเผ่าศักดิ์
ความชำนาญ:
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา:
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ

อังคาร 08.00-20.00 .

พุธ 08.00-17.00 .

พฤหัสบดี 08.00-17.00 .

อาทิตย์ 08.00-17.00 .

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด