นพ. ฐากูร ต่วนอุดม
นพ. ฐากูร ต่วนอุดม
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ

จันทร์ 07.30-16.30 .

อังคาร 07.30-16.30 .

พุธ 08.00-17.00 .

พฤหัสบดี 08.00-17.00 .

ศุกร์ 08.00-17.00 .

เสาร์ 08.00-17.00 .

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด