โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ เข้ารับรางวัล AIA Hospital Awards 2023
                      วันที่ 23 พฤษจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา น.อ.นพ.ยุวัฒน์ ธนังกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระยุทธ์ ธนนันทน์ธัญโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล AIA Hospital Awards 2023 “โรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนธุรกิจประกันภัยเพื่อการทำประกันภัยยอดเยี่ยม (ภาคกลาง)” ที่จัดขึ้น ณ ห้องพญาไทแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อิสตัน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพ
                     โดยครั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จ.นครปฐม ได้รับรางวัล Best insurance support ตามหลักเกณฑ์ในการให้รางวัลคือ มีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รวมถึงมีความถูกต้องครบถ้วนของการให้บริการ การเปิดรับและตอบรับนวัตกรรมดิจิตอลยอดเยี่ยม และ ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัยและตัวแทนเอไอเอที่ใช้บริการที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ต้องขอขอบคุณสำหรับรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ รวมถึงความไว้วางใจให้ได้ดูแลลูกค้าของท่าน เรายังคงยึดมั่นที่จะดูแลลูกค้าทุกๆท่านให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดตามสโลแกนที่เราตั้งไว้คือ เรื่องสุขภาพไว้ใจเรา