โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์เข้าร่วมขบวนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
                       โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “คืนเพ็ญงามจรัสฟ้า คลองเจดีย์บูชากระจ่างใจ ทวารวดีวิถีไทย สานสายใยแห่งศรัทธา” ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครนครปฐม โดยทางโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินริ้วขบวนแห่กระทงตั้งแต่ บริเวณถนนทิพากร จนถึง บริเวณคลองเจดีย์บูชา (หน้าวัดพระงาม) โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแต่งชุดไทยสวยงาม เดินรณรงค์ลอยกระทงปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมไทย สืบทอดประเพณีอันงดงามของไทย