โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ออกหน่วยปฐมพยาบาลกิจกรรมกีฬาสี ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
                     โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นำทีมพยาบาล Referral และทีมการตลาดออกบูทเพื่อดูแลและแนะนำเรื่องสุขภาพทั่วไปให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬา ในงานกิจกรรมกีฬาสีของน้องๆนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ทั้ง 2 วัน คือวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา โดยได้จัดให้มีกิจกรรม ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ นครปฐม
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมจำนวนนักเรียน 1,242 คน และในระดับเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3 เข้าร่วมอีกจำนวน 295 คน
                    โดยทางโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ดูแลน้องๆนักเรียนในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี