โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ มอบเงินสนับสนุนให้แก่ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย โรงเรียนราชินีบูรณะ
เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายแพทย์ธีระยุทธ์ ธนนันท์ธัญโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาทในนามโรงพยาบาล ให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม นักดนตรีจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย โรงเรียนราชินีบูรณะในการนำน้องๆนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่กระทงของโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2566 ของเทศบาลนครนครปฐม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา