โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ออกบูธในงาน Spirit Western Group ของสำนักงานตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

                        วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ทางโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ลงพื้นที่ตั้งบูธ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ภายในงาน Spirit Western Group ที่จัดขึ้น ณ Mida Grande Hotel Dhavaravati ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คุณธัญญกร ภัยสูญสิ้น นอกจากจะมีการตั้งบูธให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแล้ว ทางโรงพยาบาลยัง มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้บริการข้อมูลแนะนำโปรโมชั่นการตรวจสุขภาพต่างๆ รวมถึงการมอบสิทธิพิเศษในการดูแลส่วนของตัวแทนประกัน และลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตร่วมด้วย