การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก
“ผ่าตัดกระดูกสันหลังผู้สูงอายุ แบบแผลเล็ก ฟื้นตัวไว โดยไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพ”
                       คุณทองใบ ชาวนาฝ้าย อายุ 79 ปี ประสบอาการปวดหลังรุนแรง หลังจากก้ม ยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นจากพื้น ความปวดหลังรุนแรงจนไม่สามารถนั่งได้ หลังเข้ารับการผ่าตัด จากทางรพ.กรุงเทพสนามจันทร์โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ ให้การดูแลและวางแผนการรักษา ด้วยเทคนิคการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังแบบ แผลเล็ก MIS PDS with cement augmentation ร่วมกับ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง จาก รพ.กรุงเทพสำนักงานใหญ่ การผ่าตัดประสบความสำเร็จด้วยดี สามารถลุกนั่งและเดินได้ในวันที่ 2 หลังจากเข้ารับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลัง ร่วมกับการฉีดซีเมนต์เสริม ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่เหมาะสำหรับการรักษากระดูกสันหลังในผู้สูงอายุ เนื่องจาก แผลเล็ก เสียเลือดน้อย และ ฟื้นตัวได้รวดเร็ว
*ภาพและเนื้อหานี้ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว