วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
เริ่มต้นที่
5,800 บาท
โรคมือเท้าปาก

•ป้องกันโรคมือเท้าปาก: วัคซีนมือเท้าปาก มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมือเท้าปาก โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการรุนแรง
•ลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน: การฉีดวัคซีน ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคมือเท้าปาก เช่น สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ปอดบวม
•ลดการเสียชีวิต: การฉีดวัคซีน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมือเท้าปาก
•สร้างภูมิคุ้มกันหมู่: เมื่อเด็กส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีน จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ปกป้องเด็กที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

สร้างภูมิคุ้มกันโรคมือเท้าปาก ด้วยวัคซีน ราคาพิเศษเพียง 5,800 บาท  จำนวน 2 เข็ม
(ราคายังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่
ห้อง Well Baby (ฉีดวัคซีนเด็ก) โทร 031-219600 ต่อ 8203,8204