วัคซีนไข้เลือดออก
สิ้นสุด
30 มิถุนายน 2567
เริ่มต้นที่
5,555 บาท
                   ไข้เลือดออก ต้องระวัง ปีนี้ระบาดสุดในรอบ 5 ปี ติดเชื้อแล้วเกิน 1 แสนราย
อย่าให้ชีวิตเสี่ยงกับโรคไข้เลือดออก สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้เลือดออก (สามารถฉีดได้ทั้งที่เคย หรือ ไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน)
อย่าให้ไข้เลือดออก พรากคนที่คุณรัก ระวัง ป้องกัน ไข้เลือดออก ด้วยวัคซีนไข้เลือดออก จำนวน 2 เข็ม
ราคาพิเศษ 5,555 บาท (ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่
โทร 034-219600 ต่อ 2253-2950 คลินิกเด็กดี ชั้น 2
โทร 034-219600 ต่อ 6200-6202 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โทร 034-219600 ต่อ 1230-1231-1240 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2