ทำฟันสบายใจ ใช้สิทธิประกันสังคม
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
เริ่มต้นที่
0 บาท
ฟันสวย สุขภาพดี สบายใจ ใช้สิทธิประกันสังคมทำฟัน 900 บาท/ปี
ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
ถอนฟัน
ขูดหินปูน
ผ่าฟันคุด
อุดฟัน
เคลือบฟลูออไรด์
**หมายเหตุ นำบัตรประชาชนมาแสดง หากไม่ได้นำบัตรประชาชนมาแสดง ผู้เข้ารับบริการต้องสำรองจ่าย
สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่
โทร 034-219600 ต่อ 2293,2294 เคาน์เตอร์ทันตกรรม