แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งเต้านม
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
เริ่มต้นที่
2,900 บาท
                    ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม ป้องกันมะเร็งเต้านม โรคอันดับ 1 ในผู้หญิง พบความผิดปกติ
  • คลำพบก้อน
  • ขนาดเต้านมเปลี่ยน
  • หัวนมบุ๋ม,มีน้ำเหลืองไหล
  • เจ็บเต้านมผิดปกติ

รีบตรวจ เพื่อหาสาเหตุ กับแพ็กเกจ Digital Mammogram 3D with U/S Breast

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่
โทร 034-219600 ต่อ 1162-1163 คลินิกศัลยกรรม