แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี
สิ้นสุด
30 มิถุนายน 2566
เริ่มต้นที่
5,390 บาท
ปกป้องลูกรักด้วย “วัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี” โรคไอพีดี เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงในเด็ก ซึ่งสามารถติดต่อสู่กันได้ผ่านการไอหรือจามเหมือนกับการแพร่เชื้อไข้หวัดธรรมดา แต่ผู้ป่วยจะมีอาการร้ายแรงกว่าไข้หวัดมาก หากเด็กรายใดป่วยเป็นโรคดังกล่าวและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือพิการได้สูง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อ : แผนกเด็ก โทร.034-219600 ต่อ 2290,2291