แพ็กเกจตรวจสุขภาพสตรี
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
เริ่มต้นที่
5,000 บาท
                     
                 “วัยทองมาเยือน ตรวจสุขภาพก่อนสาย รู้ทันโรคร้าย”
ผู้หญิงวัยทองมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงวัยทอง ร่างกายของผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่ การตรวจสุขภาพจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
เช็คสุขภาพ ก้าวเข้าสู่ วัยทอง แล้วหรือยัง ? กับแพ็กเกจตรวจสุขภาพสตรีวัยทอง
*เหมาะสำหรับผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 034-219600 ต่อ 2190-2191 เคาน์เตอร์สูตินรีเวช