MFM อัลตร้าซาวด์
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
เริ่มต้นที่
3,700 บาท
“เช็คความสมบูรณ์ของลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อลูกน้อยที่คุณรักไม่ต้องตกอยู่กับคำว่าเสี่ยง”
                      การทำอัลตร้าซาวด์ MFM ย่อมาจาก Maternal Fetal Medicine เป็นการตรวจอัลตร้าซาวด์ทารกในครรภ์โดย สูติแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งจะเน้นการตรวจโครงสร้างอวัยวะของทารกในครรภ์อย่างละเอียด เพื่อดูความผิดปกติ หรือความพิการแต่กำเนิด ตลอดจนตรวจความสมบูรณ์ของรก และหลอดเลือดของทารก ช่วยให้สามารถตรวจหาความเสี่ยง วินิจฉัย และรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับมารดาและทารกในครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการคลอดบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 034-219600 ต่อ 2190-2191 แผนกสูตินารีเวชกรรม