บริการประกันผู้ป่วย

ข้อมูลการใช้สิทธิ์ประกัน หากท่านจำเป็นต้องทำการรักษาและคิดว่าขั้นตอนนั้นได้รับการคุ้มครองจากประกัน ทางโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์สามารถช่วยท่านเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด กรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงานประกัน โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ โทร. 034-219600 ต่อ 2240-2243 ทุกวัน Email:[email protected]