การชำระเงิน

สิทธิพิเศษ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

1. บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 •  โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 •  โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 •  โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท2.“บัตรเครดิต กรุงศรี”
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท3.บัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท


4.บัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสิน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท


5. KTC – BANGKOK HOSPITAL GROUP VISA PLATINUM
KTC – BANGKOK HOSPITAL GROUP PLATINUM MASTERCARD
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
รับส่วนลด 5% ค่ายา และค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีน)
รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท

หมายเหตุ โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก และโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคารวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่ายาและค่าบริการ

6.สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท ประจำปี 2566”
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2566
รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท


7. ธนาคารยูโอบี “โครงการ Cash rebate for Hospitals”
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567
รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท