การชำระเงิน

สิทธิพิเศษ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 1. บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 •  โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 •  โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 •  โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท
2.“บัตรเครดิต กรุงศรี” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท
3.บัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท
4.บัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท
5. KTC – BANGKOK HOSPITAL GROUP VISA PLATINUM KTC – BANGKOK HOSPITAL GROUP PLATINUM MASTERCARD ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 รับส่วนลด 5% ค่ายา และค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีน) รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท
หมายเหตุ โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก และโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคารวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่ายาและค่าบริการ 6.สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท ประจำปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2566 รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท
7. ธนาคารยูโอบี “โครงการ Cash rebate for Hospitals” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และรับส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ ราคา 2,900 บาท (Mammogram with ultrasound Breast)
 • โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip) ราคา 2,900 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท