บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ได้จัดเตรียมห้องพักไว้หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ผู้มารับบริการ ให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินและความสะดวกสบายเหนือระดับ ด้วยบริการด้านการแพทย์และท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ห้องพักทุกห้องได้รับการตกแต่งแบบร่วมสมัย พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลติดตามการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

VIP

ค่าห้องและค่าอาหาร
5,700 บาท
ค่าบริการพยาบาล
800 บาท
ราคารวม
6,500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก ในห้องพักผู้ป่วยทุกห้อง • เตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับ พร้อมระบบเรียกพยาบาล • เตียงโซฟา แก่ญาติผู้ป่วย • โทรศัพท์สำหรับการโทรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  • TV • Wi-fi Internet   • เครื่องปรับอากาศ • สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ

หลักการคิดค่าบริการห้องพัก •  ไม่เกิน 6 ชม. คิดเป็นครึ่งวัน •  เกิน 6 ชม. คิดเป็นหนึ่งวัน •  กรณีเกินกว่า 24 ชม. เศษของวันนั้น ถ้าน้อยกว่า 6 ชม. ไม่คิด ถ้าเกิน 6 ชม. คิดเพิ่ม 1 วัน