บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ได้จัดเตรียมห้องพักไว้หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ผู้มารับบริการ ให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินและความสะดวกสบายเหนือระดับ ด้วยบริการด้านการแพทย์และท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ห้องพักทุกห้องได้รับการตกแต่งแบบร่วมสมัย พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลติดตามการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

VIP

ค่าห้องและค่าอาหาร
6,900 บาท
ค่าบริการพยาบาล
900 บาท
ราคารวม
7,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก ในห้องพักผู้ป่วยทุกห้อง
• เตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับ พร้อมระบบเรียกพยาบาล
• 
เตียงโซฟา แก่ญาติผู้ป่วย

• โทรศัพท์สำหรับการโทรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
• TV
• Wi-fi Internet  
• เครื่องปรับอากาศ
• สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ